Wil je ook lid worden van VIVES? Download dan het inschrijfformulier.

Het lidmaatschap

Als je lid wordt van VIVES, dan word je dat voor één verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Ieder jaar wordt dit lidmaatschap stilzwijgend verlengd, tenzij je je schriftelijk afmeldt bij de ledenadministratie. Dit kan per 31 juli en 1 januari. Mocht je je per 1 januari uitschrijven, dien dan gelijk een verzoek tot terugbetaling van de helft van de contributie in. Uitzonderingen zijn bij overlijden, bij royement (op voordracht bestuur) en in geval van ontbinding van de vereniging.

Klik hier om naar contributietarieven te gaan.

Betaling contributie

Als lid is men contributie verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van toetreding. De contributie wordt voldaan via automatische incasso. Dit gebeurt in 8 termijnen, vanaf september tot en met april. Bij je inschrijving vul je hiervoor een machtiging in.
Ben je al lid van VIVES en wil je dat jouw contributie ook via een automatische incasso wordt betaald? Download dan het machtigingsformulier en vul pagina 1 in. Klik hier voor een voorbeeld van een ingevuld machtigingsformulier.

Besluit je je lidmaatschap van VIVES op te zeggen? Afhankelijk van het moment van opzeggen ben je contributie voor een half óf heel verenigingsjaar verschuldigd.

Wil je de betaling van jouw contributie via een automatische incasso stopzetten of wil je een nieuw/ander rekeningnummer doorgeven? Download dan het machtigingsformulier en vul pagina 2 in. Stuur het ingevulde formulier naar penningmeester@vives-volleybal.nl

Digitale foto

Als je lid wordt van VIVES en je gaat een vorm van competitie of toernooien spelen, dan word je bondslid bij de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). Om aan wedstrijden/toernooien te kunnen deelnemen, heb je een digitale spelerskaart nodig. Daarvoor is een recente, digitale foto noodzakelijk. Mocht je nog een digitale foto beschikbaar hebben dan kun je die mailen naar de Ledenadministratie (ledenadministratie@vives-volleybal.nl). De Ledenadministratie zal dan zorgen dat de spelerskaart door de Nevobo wordt aangemaakt. Mocht je geen digitale foto beschikbaar hebben, dan kun je die laten maken bijvoorbeeld bij Lisa Lijsten aan de IJsselkade 14a te IJsselstein. Die winkel zorgt er dan voor dat de foto naar de Ledenadministratie van VIVES wordt gemaild.

Opzeggen

Als je wilt stoppen met volleyballen of je gaat naar een andere vereniging, dan meld je dit bij de ledenadministratie. Je kunt per half jaar opzeggen, maar de opzegging moet vóór 31 juli of 1 januari bij ons binnen zijn. Anders kan je opzegging niet op tijd verwerkt worden.

Wijzigingen

De volgende wijzigingen in je situatie geef je zo snel als mogelijk door aan de ledenadministratie: ledenadministratie@vives-volleybal.nl:
– Je gaat verhuizen
– Je krijgt een ander e-mail adres
– Je hebt een nieuw rugnummer
– Je bent getrouwd en gaat een andere naam dragen

Ook kan je bij de ledenadministratie terecht voor de volgende zaken:
– Je komt terug van een blessure
– Je komt terug van een zwangerschap

Regeling bij blessure of zwangerschap

De regeling bij een blessure of zwangerschap is als volgt:
1. Bij zwangerschap kan een lid zijn lidmaatschap tijdelijk omzetten naar verenigingslid.
2. Bij een blessure die naar verwachting drie maanden of langer gaat duren, kan een lid zijn lidmaatschap tijdelijk omzetten naar verenigingslid.
3. Als verenigingslid is er geen contributie verschuldigd.
4. Het lid is er zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan de ledenadministratie.
5. Als een lid weer mee gaat doen met trainingen en/of wedstrijden moet dit ook gemeld worden aan de ledenadministratie. Anders bestaat er de kans dat het lid niet speelgerechtigd is.
6. Er wordt maximaal 1 maand contributie met terugwerkende kracht gerestitueerd.

Voor meer informatie: ledenadministratie@vives-volleybal.nl.

LID WORDEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIVES

Het lidmaatschap is bindend voor een verenigingsjaar lopende van 1 augustus tot en met 31 juli.

Competitie

Alleen trainen € 200,05

1 keer trainen € 334,50

2 keer trainen € 398,50

Nevobo competitie

Jeugd bij senioren

1 keer trainen € 219,75

2 keer trainen € 283,75

Nevobo competitie

Jeugd A

1 keer trainen € 219,75

2 keer trainen € 283,75

Nevobo competitie

Jeugd B

1 keer trainen € 212,25

2 keer trainen € 276,25

Nevobo competitie

Jeugd C

1 keer trainen € 204,75

2 keer trainen € 268,75

Nevobo competitie

Competitie mini’s (CMV)

1 keer trainen € 192,20

2 keer trainen € 256,20

Nevobo competitie

Toernooi mini’s

1 keer trainen € 192,20

Toernooien

Recreatie

Alleen trainen € 200,05

Trainen en toernooien € 230,05

Trainen, toernooien & competitie € 260,05

De te betalen contributie wordt bepaald aan de hand van de volgende punten:

  1. soort competitie (Nevobo of recreatie)
  2. aantal trainingen per week
  3. het niveau waarop gespeeld wordt (senioren, A, B, C jeugd of CMV-jeugd)
  4. vanaf het derde kind van een gezin geldt een kortingsregeling van 25% op het jaarlidmaatschap. U dient dit zelf aan te vragen via een e-mail naar penningmeester@vives-volleybal.nl.