Bij VIVES maken we onderscheid tussen verschillende soorten leden, met bijbehorende rechten en plichten:

1 – Niet spelende leden
Dit zijn alle leden die (tijdelijk, langdurig of voor altijd) geen spelend lid zijn en geen officiële taak binnen de vereniging hebben, maar wel bij de vereniging betrokken willen zijn, onder andere door het ontvangen van informatie.

 • Verenigingslid
  Dit lidmaatschap wordt gebruikt voor niet-spelende leden die lid van de vereniging MOETEN zijn, zoals scheidsrechters, trainers en coaches of bestuursleden. Verenigingsleden betalen geen contributie; de bondsafdracht komt voor rekening van de club.
 • Ereleden
  Ereleden zijn aangetrokken vanwege hun status binnen de vereniging.
 • Leden van verdienste
  Leden die zich verdienstelijk gemaakt hebben voor de vereniging.
 • Ondersteunende leden of donateurs
  Leden die de vereniging financieel steunen, maar niet altijd zelf speler willen zijn. Zij hebben geen stemrecht.

2 – Spelende leden
Dit zijn alle leden die gerechtigd zijn om minimaal eenmaal per week in één van de gehuurde accommodaties te volleyballen. Dit kan zowel een training zijn als een wedstrijd.

 • Competitiespeler (mini, jeugd en senior) Voor het competitielid ligt de nadruk op het deelnemen aan de NeVoBo competitie. Zij worden door vrijwillige, maar ervaren trainers voorbereid op en begeleid bij het spelen van wedstrijden. Zij leren de regels, tactieken en technieken. Binnen dit segment zijn gradaties mogelijk van prestatiegericht (top-)volleybal tot deelnemen aan wedstrijden met als doel gezelligheid (laagste klassen). In een prestatieteam wordt meer dan eenmaal per week getraind. De vereniging levert aan competitieleden een veld, een trainer en alle organisatorische faciliteiten die nodig zijn om wekelijks te kunnen trainen en spelen. Daarnaast moeten de spelers een wedstrijdshirt kopen.
 • Recreatiespeler (dames, heren, gemengd) Het accent hierbij ligt op gezelligheid en minder op de speltechniek en tactiek. Wekelijks wordt op een vaste avond onder begeleiding van een trainer/begeleider getraind en onderling gespeeld. Hierbij ligt het accent vooral op gezelligheid. Faciliteiten worden geboden in de vorm van speelruimte en goede begeleiding.
  Naast de gewone competitie organiseert de Nevobo ook de recreatiecompetitie. De wedstrijden worden gespeeld in toernooivorm (4 wedstrijden per toernooi, 6 toernooien per seizoen). Als recreatiespeler kun je wel of niet meedoen met de recreatiecompetitie. Bijna alle recreatieteams van VIVES nemen deel aan deze competitie. Hierdoor is er onderscheid tussen:

  • competitiespelenden recreanten
  • niet competitiespelenden recreanten

Bekijk hier ook het huishoudelijk reglement