Het bestuur van VIVES bestaat uit zes leden. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen aandachtsgebieden.

Voorzitter

Rob de Paauw
Stuur een e-mail

Penningmeester

Roy Vink, wordt ondersteund door Bianca Sanchez en Joost van Veen.
Stuur een e-mail

Secretariaat

Joram van der Schans
Stuur een e-mail

Technische zaken

Jisca Vrancken
Stuur een e-mail

Technische zaken

Nelleke van Heeswijk
Stuur een e-mail

Algemeen bestuurslid

Sjoera Vrancken
Stuur een e-mail

Het rooster van aftreden / herbenoemen

Naam Datum aftreden / herbenoemen
Rob de Paauw nov-2021
Roy Vink okt-2023
Joram van der Schans nov-2021
Jisca Vrancken okt-2023
Sjoera Vrancken nov-2021
Nelleke van Heeswijk nov-2021

Voorzitter beroepscommissie.
In artikel 7.4b van de statuten wordt melding gemaakt van een voorzitter van de commissie van beroep. De commissie van beroep heeft Frans Huls aangewezen als voorzitter. Eventuele beroepsschriften mogen naar Frans Huls worden gestuurd. Klik hier voor het contactformulier.

VIVES beleidsplan 2017-2020