Hierbij een update van de stand van zaken voor zowel de jeugd als de senioren. De mogelijkheden om volleybal aan te bieden veranderen iedere week. Wij spelen hier zo snel als mogelijk op in. Wij zullen de maand juni gebruiken om te kijken wat wij de leden kunnen aanbieden tijdens de zomervakantie en hoe de ontwikkelingen zijn richting het nieuwe seizoen.

Jeugd

Afgelopen week is bekend geworden dat er geen maximum aantal spelers per veld gehanteerd hoeft te worden. Donderdag 28 mei werd ook bekend dat er onderling geen 1,5 meter afstand meer gehouden hoeft te worden bij sporters t/m 18 jaar. Onze protocollen zijn aangepast aan deze ontwikkelingen.

Zoals bij het starten van de trainingen bij zwembad Hooghe Waerd aangegeven wordt er vanaf dinsdag 2 juni getraind in de nieuwe teamindelingen. Hiervoor is, onderstaand, nieuw trainingsschema gemaakt. In principe gaan de trainingen door tot het begin van de zomervakantie (vrijdag 17 juli). Voor informatie over de trainers kan je gebruik maken van deze link.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met de trainer of de Jeugd TC.


Senioren

Wij zijn blij te kunnen melden dat we vanaf komende week ook volleybal kunnen aanbieden voor de sporters van 19 jaar en ouder. Dank voor alle reacties van de verschillende teams zodat er een goede indeling gemaakt kon worden. Bij de senioren moet er wel 1,5 meter afstand gehouden worden. Dit betekent minimaal het niet blokkeren, geen bij-sets en goede afspraken in de pass.

Tot en met vrijdag 17 juli kan er getraind worden op 2 locaties in de omgeving van IJsselstein: Beachclub Klein Scheveningen en zwembad Merwestein. Bij Klein Scheveningen kan er vanaf woensdag 3 juni voor het eerst worden getraind. Bij Merwestein kan vanaf dinsdag 2 juni worden gestart. Voor beide locaties is een handleiding gemaakt welke via onderstaande link te downloaden is. Wij gaan er vanuit dat de leden deze doornemen voordat ze komen trainen. In deze handleiding is ook te vinden wat wij als vereniging faciliteren en waar de leden zelf voor moeten zorgen. Er is een lijst opgenomen met een verantwoordelijke per tijdslot. Het is de taak van dit lid om er op toe te zien dat de regels worden gevolgd. Als hij of zij niet aanwezig kan zijn gaan wij er vanuit dat er iemand anders wordt aangewezen.

Handleiding beach senioren

Net als bij de jeugd vinden deze trainingen plaats in de nieuwe teamindelingen. Aangezien niet iedereen heeft aangegeven interesse te hebben en er beperkte ruimte is zijn er in een aantal gevallen teams gecombineerd. Dit leidt tot het onderstaande schema:

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Joram van der Schans via secretaris@vives-volleybal.nl

Zodra we meer informatie hebben wordt dit uiteraard met jullie gedeeld.

Met sportieve groet,

Het bestuur