Goed nieuws! Beachvolleybal gaat in de zomervakantie door!

Uit de enquête die binnen de vereniging is gehouden over het beachvolleybal van de afgelopen weken is gebleken dat het erg in de smaak is gevallen. Daarom heeft het bestuur besloten ook tijdens de zomervakantie 2020(vanaf 17 juli) de mogelijkheid tot het spelen in het zand op kosten van de vereniging mogelijk te maken.

Ook voor de A- en B-jeugd is er in de komende vakantieweken de mogelijkheid om beachvolleybal te beoefenen. Onderstaand vind je de veldindelingen die gemaakt zijn hiervoor. Voor de senioren wordt de indeling van de afgelopen weken doorgezet en voor de jeugd is er op de dinsdag en de woensdag een venster gecreëerd op de velden bij zwembad Merwestein in Nieuwegein. Voor de A- en B-jeugd geldt dat er in principe geen trainers aanwezig zijn. De spelers en speelsters zijn er dus zelf verantwoordelijk voor dat er met elkaar wordt gevolleybald. Voor de C-jeugd en de mini’s is het ons helaas niet gelukt om volleybal aan te bieden.

Omdat de vakantietijd aanbreekt en er waarschijnlijk ook mensen op vakantie gaan kan het voorkomen dat er op een aantal avonden te weinig mensen zullen zijn om te kunnen beachvolleyballen. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij om per tijdslot even een Whatsapp groepje aan te maken waarin je af kunt spreken. Mocht er op een avond echt te weinig zijn en je wilt die week toch beachen, probeer dan aan te sluiten op een ander tijdslot van jouw niveau. Of probeer andere leden zo ver te krijgen om mee te doen op jouw tijdslot.

We wensen je heel veel mooi weer en plezier bij het beachen,

Met zonnige groet,

VIVES beachcommissie

Tess, Thiska, Femke, Rutger, Joël en Pieter


Hierbij een update van de stand van zaken voor zowel de jeugd als de senioren. De mogelijkheden om volleybal aan te bieden veranderen iedere week. Wij spelen hier zo snel als mogelijk op in. Wij zullen de maand juni gebruiken om te kijken wat wij de leden kunnen aanbieden tijdens de zomervakantie en hoe de ontwikkelingen zijn richting het nieuwe seizoen.

Jeugd

Afgelopen week is bekend geworden dat er geen maximum aantal spelers per veld gehanteerd hoeft te worden. Donderdag 28 mei werd ook bekend dat er onderling geen 1,5 meter afstand meer gehouden hoeft te worden bij sporters t/m 18 jaar. Onze protocollen zijn aangepast aan deze ontwikkelingen.

Zoals bij het starten van de trainingen bij zwembad Hooghe Waerd aangegeven wordt er vanaf dinsdag 2 juni getraind in de nieuwe teamindelingen. Hiervoor is, onderstaand, nieuw trainingsschema gemaakt. In principe gaan de trainingen door tot het begin van de zomervakantie (vrijdag 17 juli). Voor informatie over de trainers kan je gebruik maken van deze link.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met de trainer of de Jeugd TC.


Senioren

Wij zijn blij te kunnen melden dat we vanaf komende week ook volleybal kunnen aanbieden voor de sporters van 19 jaar en ouder. Dank voor alle reacties van de verschillende teams zodat er een goede indeling gemaakt kon worden. Bij de senioren moet er wel 1,5 meter afstand gehouden worden. Dit betekent minimaal het niet blokkeren, geen bij-sets en goede afspraken in de pass.

Tot en met vrijdag 17 juli kan er getraind worden op 2 locaties in de omgeving van IJsselstein: Beachclub Klein Scheveningen en zwembad Merwestein. Bij Klein Scheveningen kan er vanaf woensdag 3 juni voor het eerst worden getraind. Bij Merwestein kan vanaf dinsdag 2 juni worden gestart. Voor beide locaties is een handleiding gemaakt welke via onderstaande link te downloaden is. Wij gaan er vanuit dat de leden deze doornemen voordat ze komen trainen. In deze handleiding is ook te vinden wat wij als vereniging faciliteren en waar de leden zelf voor moeten zorgen. Er is een lijst opgenomen met een verantwoordelijke per tijdslot. Het is de taak van dit lid om er op toe te zien dat de regels worden gevolgd. Als hij of zij niet aanwezig kan zijn gaan wij er vanuit dat er iemand anders wordt aangewezen.

Handleiding beach senioren

Net als bij de jeugd vinden deze trainingen plaats in de nieuwe teamindelingen. Aangezien niet iedereen heeft aangegeven interesse te hebben en er beperkte ruimte is zijn er in een aantal gevallen teams gecombineerd. Dit leidt tot het onderstaande schema:

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Joram van der Schans via secretaris@vives-volleybal.nl

Zodra we meer informatie hebben wordt dit uiteraard met jullie gedeeld.

Met sportieve groet,

Het bestuur