Dinsdag 13 oktober heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om het coronavirus de baas te worden. Deze maatregelen hebben helaas ook gevolgen voor het volleybal. Via deze nieuwsbrief geven wij aan wat het voor VIVES en dus ook voor jou betekent.

Volleybalcompetities stilgelegd
Alle volleybalcompetities worden vanaf 14 oktober 22.00 uur stil gelegd. Dit geldt zowel voor de jeugd, de senioren als de recreatie en geldt voorlopig voor een periode van 4 weken. Daarnaast mogen senioren in deze periode ook niet trainen. Als bestuur kiezen we ervoor de trainingen voor senioren direct met ingang van woensdag 14 oktober al stil te leggen. Voor de jeugd gaan de trainingen de komende 4 weken wel gewoon door! Wel zijn de kleedkamers en douches gesloten.

Alternatieve activiteit(en)
Aangezien volleybal er nu even niet in zit, gaan wij in overleg met onze trainers kijken of er alternatieve activiteit(en) zijn die wij de komende weken wel kunnen aanbieden zodat iedereen fit blijft!

Contributie
Door het wegvallen van alle volleybalactiviteiten voor senioren en recreatieleden wordt de inning van de contributies voor deze leden voorlopig stopgezet. De automatische incasso van oktober wordt niet uitgevoerd. Aangezien de trainingen voor de jeugd wel gewoon door kunnen gaan, blijven we de contributies voor de jeugdleden wel gewoon innen.

Het voorlopig stopzetten van de inning van contributies voor senioren en recreanten is mogelijk doordat de gemeente IJsselstein ons heeft laten weten dat we (opnieuw) kosteloos de gereserveerde zaaluren mogen annuleren. Dit zal van toepassing blijven totdat we weer meer kunnen gaan trainen en wedstrijden kunnen spelen.

Tot slot
Al met al is dit natuurlijk een heel vervelende situatie en betreuren wij de genomen maatregelen. Uiteraard hebben we begrip voor de maatregelen, de gezondheid van ons allemaal staat absoluut voorop. De komende tijd houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, dan kun je die altijd aan ons stellen.

Met vriendelijke groet,

het bestuur,